Reseberättelse Berlin

Utvärdering av studieresa till Berlin juni 2015

Vi på Högastensskolan har varit på studieresa till Berlin med 83 elever i år 9. Syftet med resan var att ge eleverna en möjlighet till fördjupad förståelse för vad människan är och har varit kapabel att göra mot någon som inte har samma tro, läggning eller bakgrund som de själva. Berlin var ju huvudsäte för tyskarna under Andra världskriget samt huvudsätet för förföljelse och kontroll av befolkningen under DDR-regimen. Det är inte så länge sedan som muren föll och kommunismen med den, då människorna släpptes fria i tanke och handling. En studieresa hit blev en mycket bra destination för att nå vårt syfte då det finns gott om historiska platser att uppleva och besöka.

Vår studieresa till Berlin började med att vi besökte Mauermuseet, belägen vid den officiella överfarten mellan den sovjetiska zonen och den amerikanska zonen, Checkpoint Charlie. Museet tog upp murens historia samt hur människor från öst-tyskland försökte fly till väst. I en annan del av museet tog de upp olika folkrättsbrott som hänt under vår moderna historia.

Efter besöket fick eleverna lite fritid i centrala Berlin för att gå och shoppa och äta lunch. Framåt eftermiddagen besökte vi STASI-fängelset som idag är Gedänkstätte Hohenschönhausen. Under kalla kriget låg fängelset  i en stängd zon i östberlin, som bevakades av militär personal. Fängelset började användas strax efter andra världskriget till att muren föll, först i sovjetisk regi, sedan i Stasis regi. Här fick vi en rundvandring i fängelsehålorna, förhörsrummen och cellerna. Vi fick lära oss om de metoder Stasi använde sig av för att få information, samt hur fångar och civila behandlades under DDR-tiden.
Vi fick se hur fängelset förändrades från att ha varit ett brutalt fängelse, med olika tortyrmetoder ´, som varmrum, kallrum, vattenrum, samt svält, till ett “modernt fängelse där fångarna fick bra mat luftkonditionerade celler mm. Det hemska var reglerna runt fängelsevistelsen, som gick ut på att psykiskt knäcka fångarna genom att totalt isolera fångarna. Man fick inte sjunga, prata eller gymnastisera. Man skulle ligga på ett speciellt sätt i sängen. Man kontrollerades var 15 minut dygnet runt, så att man inte bröt mot några regler. Man fick aldrig träffa några medfångar. De enda man träffade var fångvaktaren och förhörsledaren. Vi fick lära oss om de metoder Stasi använde sig av för att få information, samt hur fångar och civila behandlades under DDR-tiden. Under hela rundvandringen visade eleverna stort intresse och ställde flera frågor.

Vår studieresa i Tyskland avslutades sedan i Oranienburg och på koncentrationslägret Sachsenhausen, där vi fick ta del av hur nazisterna behandlade sina fångar.  Detta gjorde stort intryck hos eleverna. De berättelser av guiden i kombination med att med egna ögon se platsen och fotografier som vittnade om de grymheter som tagit plats här. Eleverna blev också mer dämpade ju längre besöket fortled. Ett besök av detta slag anspelar verkligen på ens empatiska sida och gav eleverna bättre förståelse för nazismens konsekvenser, vilket är en viktig lärdom i dagens inte alltid toleranta samhälle. Upplevelserna gjorde också att elevena spontant diskuterade det tydligaste budskapet från denna plats, man får inte glömma vad som hänt här, om detta må vi alltid berätta, glömska kan leda till att detta händer igen.

Genom de olika studiebesöken anser vi sammanfattningsvis att eleverna har fått ökad kunskap om och förståelse för antisemitismens spridning och krigens offer. Detta har lett till ökad förståelse för orättvisor som har skett och sker i vår omvärlden och vikten av människors lika värde. Genom att fått se, uppleva och lära sig mer om händelser och den människosyn som rådde under Andra världskriget och Förintelsen på plats, har inlärning skett på ett sätt vi aldrig kan få i lektionssalen. Att ta klassrummet ut i världen är värdefullt och ger bestående minnen för livet som förhoppningsvis har påverkan på varje enskild individ.

Förutom att eleverna lär sig mer om vår europeiska historia så ger en resa av detta slag ett mervärde för gruppen då eleverna stärks ytterligare i sin gemenskap - starka gemensamma upplevelser ger starka band och det märktes tydligt i år. Eleverna umgicks tätt hela tiden, inkluderade varandra och höll ett glatt och varmt humör gentemot varann. Resan var en fantastisk upplevelse för oss alla.


Avslutningsvis vill vi pedagoger tacka för Ert bidrag som gjorde det möjligt för oss att ta med våra elever på en upplevelserik studieresa av detta slag. Vi anser att resan och dess studiebesök har gett eleverna viktig förståelse och insikt om antisemitismen  och totalitära system och vilka oerhörda konsekvenser detta kan få. Det är värdefull lärdom för deras fortsatta vandring i livet där de kommer möta olika slags människor med olika värderingar och bakgrunder. Tack!


Med vänliga hälsningar

Lärarlag år 9 HögastensskolanInga kommentarer:

Skicka en kommentar